Maatilan yhtiöittäminen

Muotioikku vai yrityksen talouden kulmakivi

Maatilojen koko on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla ja aiheuttanut sen, ettei perinteinen puolisoiden yhdessä harjoittama maatalous olekaan enää järkevä toimintamuoto. Maatilan yhtiöittäminen, muuttaminen osakeyhtiöksi toimintamuodon muutoksella (TVL 24§) täydellisellä tasejatkuvuudella, on hyvä ratkaisu monelle tilalle. Perinteisesti on verotus ollut liian keskeisessä merkityksessä, kun tiloilla on mietitty investointeja. Maatilan yhtiöittäminen nimenomaan osakeyhtiöksi (henkilöyhtiöistä ei ole mitään hyötyä) vapauttaa yrittäjän tai yrittäjät tekemään ratkaisuja puhtaasti yrityksen näkökulmasta ja verotus voidaan jättää omaan arvoonsa. Tämä havainto on voitu tehdä lukuisten osakeyhtiöksi muuttuneiden yritysten toiminnassa.

Maatilan yhtiöittäminen on järkevää, kun tulos (verotettava tulo) on niin suuri, ettei sitä tarvita kokonaan yksityistaloudessa ja tulorahoitusta voidaan näin käyttää yrityksen kehittämiseen. Osakeyhtiössä verottajan osuus jää pienemmäksi ja näin ollen kehittämiseen jää enemmän kuin henkilöverotuksen kautta toimittaessa.

Maatilan yhtiöittäminen on järkevää ja jopa pakollista myös silloin, kun on ajauduttu virheratkaisujenkin vuoksi tilanteeseen, jossa poistamattomat menojäännökset on pahimmillaan vain pieni osa velkojen määrästä. Tässä tilanteessa verotettavalla tulolla joudutaan maksamaan suurin osa veloista ja taas maatilan yhtiöittäminen osakeyhtiömuotoon mahdollistaa paljon nopeamman lyhennysaikataulun kuin henkilö-verotuksessa osakeyhtiön matalamman verokannan vuoksi.

Edellä mainitut tilanteet voidaan myös yhdistää niin, että maatilan yhtiöittäminen on järkevää, kun tehdään tai kun on pakko tehdä hyvää tulosta. Molemmissa tapauksissa verottajalle menevä osuus jää pienemmäksi ja näin omavaraisuuden parantaminen tai yrityksen kehittäminen nopeutuu. Joissain jo vastaan tulleissa tilanteissa yhtiöittäminen on ollut ainut keino nähdä valoa tunnelin päässä. Tilitoimistomme hoitaa maatilojen yhtiöittämisen alusta loppuun sisältäen järkevyyskartoituksen ja kaikki maatilan yhtiöittämisessä tarvittavat toimenpiteet sekä tietysti hoitaa yhtiöittämisen jälkeen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan. Kaikki tämä vankalla maatalouden ja tilitoimistoalan tuntemuksella ja pitkäaikaisella kokemuksella.