Palvelut

Palvelut asiakkaillemme toteutetaan tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja joustavasti huomioiden myös asiakkaan sidosryhmän tarpeet.

Peruspalvelut

 • Verosuunnittelu
 • Yrityksen perustaminen
 • Yhtiömuodon muutokset
 • Kirjanpito
 • Palkanlaskenta
 • Tilinpäätös pöytäkirjoineen
 • Veroilmoitus
 • Muut viranomais-, vakuus- ja yrityksen sidosryhmäilmoitukset

Maatilan yhtiöittäminen

 • Toimintamuodon muutos TVL:n 24§:n mukaisesti
 • Tarpeen ja järkevyyden kartoitus
 • Hyödyt ja haitat
 • Käytännön toimenpiteet (paperibyrokratia)
 • Toimenpiteet rekisteröinnin jälkeen

Lue lisää maatilan yhtiöittämisestä »

Muut palvelut

 • Elinkeinosuunnitelmat (vastaa "likviä")
 • Rahoitushakemukset
 • Rahoitussuunnitelmat
 • Rahoitusneuvottelut
 • Laskujen maksupalvelu
 • Laskutuspalvelu
 • Budjetointi
 • Liiketoiminnan analyysit

Maataloustuotantoon liittyvät palvelut

 • Viljelysuunnitelmat
 • EU-lomakkeet
 • Ruokinnan taloudellinen suunnittelu yhteistyössä huippuasiantuntijoiden kanssa